Lưu xem sau

Trùng Tử

The Journey Of Chongzi

Nội dung:

Trọng Tử xuất thân ăn mày nhưng lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Trớ trêu thay bản thân cô lại người trời sinh sát khí, dễ bị nhập ma.

Xem sau