Lưu xem sau

Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Quặc Của James Và Max (Phần 2)

Oddballs (Season 2)

Nội dung:

James and his friends Max and Echo return for more soapbox rants, not-so-bright ideas and school shenanigans, bringing disaster back to Dirt, Arizona.

Trailer Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Quặc Của James Và Max (Phần 2)

Xem sau