Lưu xem sau

Action Pack giải cứu Giáng sinh

The Action Pack Saves Christmas

Vietsub #1

Nội dung:

Action Pack bắt tay với ông già Noel để cứu nguy khi Teddy Von Taker tham lam âm mưu đánh cắp toàn bộ niềm vui Giáng sinh ở Hope Springs.

Xem sau